Đang Thực Hiện

130876 I need scripts

I need scripts for sale... with the reseller right

like for web designers etc... easy to use and install.

and i need profesional looking templates (flash,html,php,cms)like from template monster but with the reseller rights

i have to see and choose the templates and scripts first

thanks

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, ASP, MySQL, PHP, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: web sale template, web designers templates, template web sale, templates for web designers, profesional flash, php scripts for sale, need for web designers, html web scripts, html 5 for web designers, cms for web designers, asp web designers, scripts flash, flash sale html, template monster asp, reseller need, web template sale, asp cms template, asp flash html templates, template monster cms html, scripts sale, install template monster, cms templates sale, flash cms template monster, html profesional, install template asp

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) Laramie, Ireland

ID dự án: #1877044

1 freelancer đang chào giá trung bình $22 cho công việc này

Felu

Price for 17 scripts. Escrow will be required. $5 extra for ScriptLance fees.

$22 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0