Đã hoàn thành

.Net Framework Expert Needed-- Few Hours Initially then long term if I am satisfied with work.

I have a .Net Framework desktop software program that needs review and some modifications. Please just quote on your hourly rate. Just quote for 3 hours initially.

Kĩ năng: .NET, ASP, Chrome OS, Linux, Mac OS, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, UNIX, Visual Basic, Màn hình Windows, XML, XSLT

Xem nhiều hơn: php net framework, asp.net hourly rate, software framework, asp.net framework, net review, framework c, expert program, net expert needed, expert framework, desktop net, quote net, software expert needed, satisfied work, satisfied hours work, net framework, hourly work asp net, hourly rate asp, framework needed php, asp hourly rate, asp net hourly rate

Về Bên Thuê:
( 415 nhận xét ) North Caldwell, United States

ID dự án: #2698790

Được trao cho:

omersodai

See private message.

$13.65 USD / giờ
(136 Đánh Giá)
5.5

20 freelancer đang chào giá trung bình $12/giờ cho công việc này

sinharavi

See private message.

$13 USD / giờ
(85 Nhận xét)
6.3
ExpertSolver

See private message.

$19 USD / giờ
(16 Nhận xét)
5.8
serapissobek

See private message.

$13.65 USD / giờ
(34 Nhận xét)
4.9
abhirajvw

See private message.

$11.83 USD / giờ
(18 Nhận xét)
4.8
sonuxponse

See private message.

$8.19 USD / giờ
(40 Nhận xét)
4.8
narendragautam

See private message.

$7 USD / giờ
(10 Nhận xét)
4.6
sumpriti

See private message.

$13 USD / giờ
(35 Nhận xét)
4.5
jordanjordanov

See private message.

$22.75 USD / giờ
(11 Nhận xét)
4.4
dorsan

See private message.

$13.65 USD / giờ
(18 Nhận xét)
4.4
PrithirajSen

See private message.

$10.01 USD / giờ
(14 Nhận xét)
4.4
amolgolegaonkar

See private message.

$15.47 USD / giờ
(5 Nhận xét)
3.9
ranju61

See private message.

$4.55 USD / giờ
(15 Nhận xét)
3.8
amitvibhuti

See private message.

$3.64 USD / giờ
(18 Nhận xét)
3.9
softwaredyn

See private message.

$6.37 USD / giờ
(14 Nhận xét)
3.6
dotnetspidervw

See private message.

$8.19 USD / giờ
(18 Nhận xét)
3.5
cossack1

See private message.

$45.5 USD / giờ
(1 Nhận xét)
3.4
GenteelSystems

See private message.

$10 USD / giờ
(8 Nhận xét)
2.8
projobvw

See private message.

$7.28 USD / giờ
(1 Nhận xét)
1.1
vmjadhav25

See private message.

$4.55 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
CodingStyleDr

See private message.

$12.74 USD / giờ
(1 Nhận xét)
0.0