Đang Thực Hiện

158255 place widget on My Space

hi we need our widgets be place on My Space, and later Orkut, Friendster, etc

see attachment for very detailed description.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Java, Joomla, PHP, XML

Xem nhiều hơn: space, place, my space, orkut asp, widget asp, orkut php asp, space php, need widget, space orkut, friendster orkut, friendster php, space description

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) london, United Kingdom

ID dự án: #1904443