Đóng

Sales Order Processing Script

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $253 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$100 - $300 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Integrated Sales Order Processing / Purchase Order Processing script for Computer sales and repairs.

Please see uploaded specification for further details. This is in MS Word format. Please request text version if you cannot read this.

Please feel free to make suggestions. I am happy for this to be based on any existing scripts rather than a clean start if it will save development time.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online