Đã Hủy

simple help needed

i have to post again cause its urgent

this is what i need, i will PAY $30 for that

1) u get $230 from Get a coder . com

2) send $200 to my Egold account immediatly when i did ESCROW payment on Get a coder

3) i will replease $230 immediatly when i checked to see the amount

so $30 for the simple project who workin on the service too

i need your help ASAP

regards

Kỹ năng: Adobe Flash, ASP, Xử lí dữ liệu, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: what is escrow service, simple escrow service, pending escrow payment, my escrow account, is escrow payment, help php, get escrow account, escrow payment account, escrow pay account, escrow help, escrow com need account, what escrow, escrow pay, escrow account service, account escrow, simple, simple account, asp simple, post help, project asp simple, send help, asap 200, post pay needed, simple php service, simple will

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #64740

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

oooppsss

see pmb for details..

$30 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.9
umalik

Please check your PM!

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0