Đang Thực Hiện

MS SQL to MySQL

I need the attached file converted from MS SQL to MySQL. I'm confused by the sql commands, can they really be loaded like that?

Kĩ năng: .NET, ASP, Linux, PHP

Xem nhiều hơn: sql, sql mysql, sql commands, sql c, Mysql, MS SQL, c++ mysql, C# SQL, C# MySQL, c mysql, asp sql, converted mysql, mysql converted, php mysql asp sql, asp file mysql, asp php sql, confused, asp php mysql, sql sql, sql file, php sql mysql, php mysql sql file, php mysql file, mysql sql file php, ms sql sql

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Lincoln, United States

ID dự án: #47950

Được trao cho:

sunsoft2

Can be done. Please check PMB

$30 USD trong 0 ngày
(139 Đánh Giá)
6.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

omsoftware

Hello , I can Complete your project in 2-3 hours , Please check ur PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(112 Nhận xét)
8.7