Đã hoàn thành

I want asp.net, PHP script

I need script based on ASP.net, PHP. Please provide me ASAP. Details is I want to base the site based on script of static features involving some changes here and there, tweakings I will do. You just provide me some sample scripts.

Kĩ năng: .NET, ASP, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: do want, asp changes, features asp script, changes net, asp net sample, asp sample, want static, changes asp site, static site net, easysolutions4u, features net, sample net, net sample, changes php script, script converter asp net php, sample asp script, php based scripts, php asp net, net php, net features, asp net php, php script detect changes web page, sample script, script tide asp net, adapting php script asp

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Hooghly, India

ID dự án: #1609586

Được trao cho:

zeromaxsolution

Hi , i can do it ... Thanks Sanjeev

$30 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
4.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

intechwebworks

more info in pm

$30 USD trong 1 ngày
(65 Nhận xét)
6.5
dimassy

I'm able to do any thing you'd like with PHP.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0