Đang Thực Hiện

161607 Website Crawler / Scraper

Project Description: Pull out the complete inventory from an office supply website and place this information in a MySQL database.

Extract the following information:

1) Product Category

2) Product SubCategory

3) Item Title

4) Item Number

5) Price

6) Quantity included

7) Image

8) Description

9) Product Details

Website in PMB.

Please let me know if you have any questions.

-Peter

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Lập trình C, Java, Javascript, PHP

Xem thêm: office supply inventory, website crawler, price crawler, database crawler, website database extract, website image extract, extract image website, php extract information website, php pull website, crawler extract website, information crawler, extract category website, crawler website, php crawler product, mysql website crawler, project details website, details inventory project, php mysql office inventory, crawler price, image crawler, website product crawler, php mysql supply inventory, image crawler php, extract asp website, inventory crawler

Về Bên Thuê:
( 283 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1907796

Đã trao cho:

netlogsl

hello sir , we can do the job

$90 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0