Đang Thực Hiện

166774 Website Text & Image Change

for c3sol as discussed for him to do 3 main images on home page, and to add modifyed text to website pages, also please remember to use same text as in word document.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, ASP, JSP, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: website image change, text document, text image website, text change, images word text, word add add image, text image word, change word, change home page, image word document, asp word document, php add text images, change image word document, php text image, word change, change text image, change images, website word document, word document website, php change images, image change, website pages, website text, add text image php, text image

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

ID dự án: #1912967

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

fedalcoder

Hi, Ready to work Thanks

$20 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
3.1