Đang Thực Hiện

Windows 2003 Server Setup and Maintenance

Đã trao cho:

Kaabi

glad to work with you

$100 USD trong 1 ngày
(28 Đánh Giá)
4.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $119 cho công việc này

Maestros

Plz check PMB

$100 USD trong 1 ngày
(99 Đánh Giá)
8.4
harryg

Please see PMB for details of my bid

$175 USD trong 1 ngày
(57 Đánh Giá)
5.2
peterl

Please see PMB.

$100 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.4