Đã hoàn thành

123584 ZEN optimizer installed.

I need the ZEND Optimizer installed on my dedicated server. I am trying to install a script that is not working. Apparently i need Zend.

I have root access and all necessary logins.

Thanks

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, ASP, MySQL, PHP, XML

Xem thêm: optimizer, installed, apparently, zend server install, install zend optimizer server, php zend optimizer, zend optimizer, zend optimizer server, zend optimizer installed, root dedicated server, script zend, install php zen, zend optimizer install, optimizer asp, zend asp, install zend

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) savannah, United States

Mã Dự Án: #1869750

Đã trao cho:

sbci

Please check PMB.

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0