Đóng

BigCommerce | Australia Post eParcel Integration

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $283 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

We currently have a BigCommerce store and use Australia Post eParcel to send out orders.

We need a function that automatically exports any orders that are "Awaiting Shipment" status to a CSV with the correct details and format to be uploaded into eParcel.

Preferably we would like somebody who know their way around the eParcel API. We currently have one setup that we can give access to but it needs to be improved and stabilised.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online