Đã hoàn thành

modif 5 and 6

Được trao cho:

kalidass678

Hi i am ready to start your requirement.

$1200 USD trong 16 ngày
(81 Đánh Giá)
6.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $900 cho công việc này

pollux1er

Je suis dispo!

$750 USD trong 5 ngày
(26 Nhận xét)
4.5
xirutgyhri

PLEASE CHECK PM

$750 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0