Đã Trao

Automated voting

I need an automated voting program for a contest. It doesn't use any registration, captchas, or cookies, but it allows only one vote total per IP.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C, Java, Javascript, PHP

Xem thêm: contest programming, programming contest, contest f, voting contest, voting program programming, program voting, voting ip, php registration, php cookies program, php automated registration, ip registration, programming voting, automated vote, php vote program, vote program php, voting f, vote program, program vote, automated registration, voting cheating using cookies, voting php, php program voting, automated voting, voting program, automated voting program

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Toronto, Canada

Mã Dự Án: #1059637

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

phpdeveloper11

6 years old in web development.

$250 CAD trong 7 ngày
(31 Đánh Giá)
5.5