Đang Thực Hiện

358090 c/c++ based search engine

need a custom c/c++ based web crawler/search engine such as [url removed, login to view]

requirements:

1) NDA

2) passport or other legal photo ID

3) bid $10 to consult

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: based web search engine, web photo search, web consult, photo search engine, legal consult, google web search engine, google com search web, c# web search, c programming web crawler, c++ programming web, web search engine, programming c/c++, programming c c++, php c#, nda legal, c/c, c++c, C++ C#, c++ based, c#c#, c# c++, c c++, c c++ c#, c c, c & c++

Về Bên Thuê:
( 181 nhận xét ) Nehpal, United States

ID dự án: #2103923