Đang Thực Hiện

145841 Clone pokerstars

I need basic clone of [url removed, login to view] program site only bid if you can do this work or if you have done similar

Kĩ năng: .NET, Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi, PHP

Xem nhiều hơn: similar pokerstars, programming pokerstars, clone site program, can clone program, pokerstars programming, pokerstars program, pokerstars clone, clone pokerstars, site clone program, program clone site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1892017