Đang Thực Hiện

151790 complete voip system

I want to start a voip company on a small scale using open source. Please advise.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: voip, voip|, complete start, want complete, voip open source, voip programming, voip php, voip source, php voip, VoIP system, open voip, open source voip, voip company, programming voip

Về Bên Thuê:
( 181 nhận xét ) Nehpal, United States

ID dự án: #1897971

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

jatrojoomla

demo bid. Plz check PMB

$25 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0