Đã hoàn thành

CSV Date/Time converter

Description: Development of a very simple compiled program including a very basic GUI to convert the date and time format of .csv-stored data to another format.

dd/mm/yyyy -> YYYY-MM-DD

hhmm -> hh:mm:ss

hhmm -> hh

dd/mm/yyyy -> YYYY

dd/mm/yyyy -> mm (month)

dd/mm/yyyy -> dddd (weekday)

dd/mm/yyyy -> quarter (Q1, Q2, Q3, Q4)

dd/mm/yyyy -> 08:00 - 16:00 -> Flag 1

dd/mm/yyyy -> 16:00-18:00 -> Flag 2

dd/mm/yyyy > 18:00-24:00 -> Flag3

Kỹ năng: Lập trình C, Java, MySQL, PHP, Visual Basic

Xem thêm: dddd, time converter, simple csv, hh, date, csv convert, convert convert csv, convert time, program date, converter programming, description gui, gui development php, quarter, csv converter, php gui programming, time date, program date time, flag program, time convert, csv gui, convert gui, convert program gui, data converter, basic program converter, basic date format

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) 3370, Serbia

Mã Dự Án: #1616898

Đã trao cho:

OShuqair

Let's do that, am ready

$39 USD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
6.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

AdamsK

Ready for service sir, thanks.

$40 USD trong 1 ngày
(77 Đánh Giá)
5.6