Đã Đóng

facebook password changer

Hello !

I have about 5000ID per day .

and I want A bulk password changer

it can be On web or software

-------I will put account this Way-------

example(at)[url removed, login to view]:oldpassword

and i will give A New password to give to all the account

and I will get A export files with new password like-->

example(at)[url removed, login to view]:new password

WITHIN 24HOUR

BUDGET-$10-20

THANKS YOU

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Quảng cáo trên Facebook, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: want new facebook account, facebook bulk, changer facebook, facebook account software, want facebook software, php facebook example, bulk facebook account, facebook export php, facebook bulk account, facebook account bulk, bulk facebook, export facebook, facebook export, facebook export friends emails, facebook export email address, changer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1750613

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

DejanCiev1987

Quality work with guaranteed satisfaction.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0