Đã Đóng

facebook password changer

Hello !

I have about 5000ID per day .

and I want A bulk password changer

it can be On web or software

-------I will put account this Way-------

example(at)[url removed, login to view]:oldpassword

and i will give A New password to give to all the account

and I will get A export files with new password like-->

example(at)[url removed, login to view]:new password

WITHIN 24HOUR

BUDGET-$10-20

THANKS YOU

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Quảng cáo trên Facebook, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: facebook password changer, facebook password changer software, password changer facebook, i want a new facebook account, give a password, password facebook, facebook bulk, changer facebook, changer software, facebook account password, facebook account software, want facebook software, password software, password changer, facebook bulk password changer, php facebook example, bulk facebook account, facebook export php, facebook bulk account, facebook account bulk, bulk facebook, facebook facebook export, export facebook, facebook export, facebook export friends emails

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1750613

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

DejanCiev1987

Quality work with guaranteed satisfaction.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0