Đã hoàn thành

Fix Code add Functionality C#

Please contact me for detailed information on this project.? You can then assess the bid.

## Deliverables

Please contact me for detailed information on this project.? You can then assess the bid.

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C#, Kĩ thuật, Microsoft, MySQL, PHP, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: add functionality, code add php, add contact code php

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Boston, United States

ID dự án: #3012036

Được trao cho:

MicroXpress

See private message.

$510.01 USD trong 14 ngày
(101 Đánh Giá)
7.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $319 cho công việc này

inadilemma

See private message.

$127.5 USD trong 14 ngày
(43 Nhận xét)
5.1