Đã hoàn thành

154531 Htaccess editor

I would like a script that would enable me to edit/append a redirect to my htacess file.

I would like two fields. One for the .html file that would be redirected and the second the destination url.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: programming editor, html script editor, html editor programming, editor script, editor html, php programming editor, htacess redirect, htaccess html file, php html htaccess, redirect htaccess, htaccess file php, htaccess redirect php, append php, redirect htaccess file, append url htaccess, redirect url htaccess, append file php, html append php, htaccess redirect, redirect htaccess, htaccess append url, htaccess script, editor file, php append, file editor

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Charlotte, United States

ID dự án: #1900715

Được trao cho:

thatscriptguy

Sounds simple enough. I could get this done using PHP today..

$40 USD trong 1 ngày
(120 Đánh Giá)
6.0