Đang Thực Hiện

licence key interface for dll's needed-

I have 2 ex4/dll's an need a licence key interface that will activate the software from my server. the key should only be needed to be inserted once.

Kĩ năng: Lập trình C, PHP

Xem nhiều hơn: s programming, key programming software, interface programming, key programming, licence, ex4, dll, programming interface, dll ex4, dll interface, programming ex4, licence key php, interface web server plc, ex4, dll delphi interface, ex4 dll, php interface ftp server, dll php, item key value soap server php, flex interface sql server, php licence key, ex4 software, server interface, run licence server iphone, php dll

Về Bên Thuê:
( 125 nhận xét ) New York, Canada

ID dự án: #1750063

2 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

trunix

Hi, i can help you

$80 USD trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
3.0
fxstats

I'm ready!

$80 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
2.7