Đang Thực Hiện

158574 Media Player

Media Player: Like "Windows Media Player 11" with similar features, should be 100% compatible with windows xp and windows vista.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Javascript, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: media programming, php windows media player, media player player, programming media, media player similar player, php compatible windows, php media player, player media, windows windows player, media player php, similar player, media player windows, windows media player, windows media, player windows, windows media player windows, windows player

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1904762