Đang Thực Hiện

Need a little function related to facebook on my wordpress based website - repost 2

I own a website related to Facebook Cover Pictures based on WordPress Platform. I need to add a functionality that directly uploads the Facebook Cover picture in visitor's Facebook Profile and sets it as Facebook Cover Picture.

This is the website you can refer as example

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Lập trình C, HTML, PHP

Xem thêm: programming website wordpress, php wordpress programming, facebook cover, facebook cover profile, facebook refer, wordpress facebook repost, wordpress facebook function, facebook cover website, cover facebook wordpress, facebook function php, wordpress profile based, wordpress based website android, facebook cover picture, pictures based website, facebook cover wordpress, cover programming facebook, facebook programming cover, wordpress facebook cover, programming cover facebook, add cover facebook, cover facebook programming, facebook need cover, facebook cover programming, programming facebook cover, repost facebook wordpress

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Ludhiana, India

Mã Dự Án: #4549869

Đã trao cho:

techzuric

Hello, We are highly experienced lamp developer, frameworks like CakePhp, Codeiginter, CMS like Drupal, Joomla, WordPress so on.. We can accomplish this task according to all of your parameters, would appre Thêm

₹3611 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹3518 cho công việc này

Raresian

I'm confident I can deliver this in no time.

₹3333 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
shivashankar29

i'm a B.E graduate

₹3611 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0