Đang Thực Hiện

163163 Need a Script

I'm looking for a script that will mimic what is done on [url removed, login to view]

This would allow people to display their gamertag on other sites while having a [url removed, login to view] text on the bottom and if clicked a link back to [url removed, login to view]

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, CMS, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: php gamertag, gamertag php

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) United States

ID dự án: #1909354