Đã Trao

Need WebPageMaker Software-Capable of Converting To A PDF

I'm using [url removed, login to view] (WebPageMaker) I need the software to convert my WebPageMaker documents into a PDF Format. I need a script/function to make this [url removed, login to view] the WebPageMaker Page and saving it as a PDF Document. The software (WebPageMaker) does not have this capability. I need a way to make this happen.

Kỹ năng: Lập trình C, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: workable, webpage software, programming need, php page maker, programming php pdf, convert software, convert pdf webpage, webpage convert pdf, convert webpage pdf, php convert pdf script, convert pdf php, php script maker, pdf format php, converting script, php function pdf, function pdf, convert page pdf script, pdf php format, capable, webpage programming, webpage maker, saving php pdf, php make pdf, pdf software, convert php page pdf

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Las Vegas, United States

Mã Dự Án: #1665658

3 freelancer đang chào giá trung bình $207 cho công việc này

RC1oK0wJ6

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
saqib1985

Hi, I am offering to make a desktop application which will be converting html pages to PDF.

$200 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Morganrrr

PLEASE SEE PMB

$170 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0