Đã hoàn thành

Phone verification updater

I need a program update so the program is more efficient in deciphering my phone codes that are retrieved through my phone tag.

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, HTML, PHP

Xem nhiều hơn: efficient php programming, phone verification, i phone 6, programming codes, verification codes, facebook verification phone codes, phone verification codes, verification phone, updater, phone codes, phone program, need phone verification, buy verification phone number, phone programming, phone verification php, verification phone numbers use

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Glendale, United States

ID dự án: #1622797

Được trao cho:

VileGnosis

Details in PMB

$30 USD trong 0 ngày
(279 Đánh Giá)
7.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $115 cho công việc này

Elinfotech

please check pmb

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0