Đang Thực Hiện

157924 php script hacker

i need a very good php hacker to fix my php script which contains a few crypted files and also to do some other php programming on my script.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: programming php, php c#, php hacker, hacker hacker, php script fix, need hacker, fix php script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) uppsala, Sweden

ID dự án: #1904111