Đã Đóng

Programmer to change member image profile on website

I am seeking a programmer to change the image profile that I have on my website. I currently have one designed on a separate website that I would like duplicated and added to site. Both sites are on the same cms.

Kỹ năng: Lập trình C, HTML, MySQL, PHP

Xem thêm: website programming sites, programming change, programmer sites, member one, c programming website, cms image, php cms profile, cms member website, cms programmer, php programmer profile, programmer cms, website image change refresh php, profile sites, change profile php, member profile, edgy website design member site, posting image artist profile website myspace, separate website php, site image text change, php image cms, image cms, allow member change backgrounds profile, profile cms php, profile image, image programming

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Richmondhill, Canada

Mã Dự Án: #1718033

9 freelancer đang chào giá trung bình $218 cho công việc này

phpprogramming

please check PM for details.

$35 USD trong 1 ngày
(100 Đánh Giá)
6.2
ashwin86

Ready to start the work. Please provide the details. Thanks Ashwin

$30 USD trong 1 ngày
(53 Đánh Giá)
5.9
GoldServices

I am experienced php coder ready to serve you.

$40 USD trong 1 ngày
(18 Đánh Giá)
5.6
jasoncar

Sounds straightforward enough. PM attached.

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
5.3
mimranmughal

Please check pmb thank you

$40 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
4.6
thesaw

hello i can help u

$80 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
3.5
ArchiDeusFix

I can do this for you

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Carlosinfo1

WE HAVE EXPERINCED TEAM TO WORK ON YOUR PROJECT.

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
IOotRW621

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$1500 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
riteshrts

Please See PMB

$60 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0