Đang Thực Hiện

5 Programming Tutorials for iDKr (Set #2)

Another set of 5 programming tutorials for iDKr. Topics to be discussed on PM / tutorial topics should be a mix of web programming / desktop programming / php / etc.

Kỹ năng: Lập trình C, Javascript, jQuery / Prototype, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: programming tutorials, web programming tutorials, tutorial web programming, tutorials programming, set tutorials, web programming php, php web tutorial, php programming tutorials, web programming, programming tutorial, programming php, ndalleva, idkr, web desktop php ajax, php web programming, php tutorials, web desktop programming, desktop programming, web desktop php, php desktop programming, mocha web desktop, erp solutions web desktop, web desktop, web desktop monitoring

Về Bên Thuê:
( 262 nhận xét ) King of Prussia, United States

Mã Dự Án: #1674728

3 freelancer đang chào giá trung bình $417 cho công việc này

iDKr

ready to start

$250 USD trong 30 ngày
(4 Đánh Giá)
4.7
phoenix12932

Dare i ask when my second set is coming? :)

$250 USD trong 15 ngày
(5 Đánh Giá)
3.4
VF85ANiq2

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$750 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0