Đang Thực Hiện

project #45

Được trao cho:

ineedWorkJob

thanks for your invitation sir.. best regards

$300 USD trong 3 ngày
(163 Đánh Giá)
6.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $123 cho công việc này

maggarita

I am looking for a work job please select me. I am a programmer/ software developer. see my private message i have put a resume

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
riteshsinha

please see PM. Thanks.

$40 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0