Đã hoàn thành

124169 Quick Fix

I have a site with serval bugs. I need someone to do the quick fix. Programmer who want to bid on this project must

have great knowledge on c/c++ and php. PM me for more details.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, PHP

Xem nhiều hơn: quick fix, quick knowledge, ssqx, fix programmer, quick programmer, quick programming

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1870335

Được trao cho:

milaneuo

Please check the PMB. Thanks!

$45 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
4.4