Đã Đóng

.rar and .pdf keylogger | C# C++ Programming

Hello,

i need undetected keylogger like adarmax keylogger (he has score 14/42 on virustotal) which will be hide under .pdf and .rar file. I need logs, opened tabs, chats etc.

Everything should be send on email box evry 30 min.

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: keylogger pdf, programming pdf, c# programming pdf, c programming pdf, c c++ programming, programming php pdf, email score, php pdf email, php virustotal, virustotal php, need pdf keylogger, php send email pdf, virustotal, pdf email, keylogger email logs, undetected keylogger, php box score, hide email, keylogger pdf file, need undetected keylogger, send keylogger email, send email keylogger, keylogger email send, email PDF, pdf will email

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lodz, Poland

ID dự án: #1696886

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

honeypotant

Hello. I can do it for you. Reagrds.

$1000 USD trong 15 ngày
(25 Nhận xét)
4.9
RL21q5DlW

<B><i>The Administrator removed this message for containing contact details which breaches our Terms and Conditions</i></B>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
cybr7

I have worked with malware before, Let me try

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0