Đang Thực Hiện

Security Application

The goal of this project is to create a security application compatible with both Windows and Linux servers. Details will be always provided via PM, so don't hesitate to ask.

Looking forward your bids,

?Ñ71.

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, PHP, Kiến trúc phần mềm, Windows Server

Xem thêm: goal programming, application security, security project php, windows security, create application windows, windows 2012 security, php compatible windows, security windows application, security programming, security linux, linux application, security bids, security application, security testing project, php application programming, security consulting project, scope security awareness project

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1718284

Đã trao cho:

sudolskym

As we discussed.

€300 EUR trong 1 ngày
(32 Đánh Giá)
6.1

5 freelancer đang chào giá trung bình €620 cho công việc này

pjoter

Hi, please check my PMB. Thanks.

€500 EUR trong 20 ngày
(16 Đánh Giá)
5.7
Miladin

Please check PM.

€500 EUR trong 0 ngày
(24 Đánh Giá)
5.2
OeBY19T5f

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

€1500 EUR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Tristainfo

WE HAVE EXPERINCED TEAM TO WORK ON YOUR PROJECT.

€300 EUR trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0