Đã Hủy

Security Software

I need security software built for my company will not release details here, but will over PM.

Needs to be coded in Delphi OR C#/C++, with no dependencies. It will also need a communicating PHP script.

Kỹ năng: Lập trình C, Delphi, PHP

Xem thêm: programming php software, security company, delphi programming, coded software, delphi script php, software company details, need security company, security programming, software delphi, delphi software, delphi php script, jakea1011, security script programming, security company payroll software, script delphi, company delphi software, security company site script, security company telemarketing script, software programming company, need software built, php security script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) El Segundo, United States

Mã Dự Án: #1737682

1 freelancer đang chào giá trung bình $295 cho công việc này

repairman4

Security software guru here.

$295 USD trong 4 ngày
(22 Đánh Giá)
5.0