Đã hoàn thành

Technical Software Develpment

Được trao cho:

it2051229

Hi, kindly check your inbox for my inquiries.

$50 USD trong 3 ngày
(203 Đánh Giá)
6.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $58 cho công việc này

mmooon

as mentioned PS: need further details

$50 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
congdanh142

I can do it

$75 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0