Đang Thực Hiện

Technical Software Develpment

required using CODE BLOCK compilier. code using given incomplete non compatible library and the guides with more than one .C files.

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C#, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: block programming, non technical, code library php, library software, given software, software code programming, software technical requirements specification, library readwrite fnma files, hotel software technical features, software css explorer compatible

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) dfg, Australia

Mã Dự Án: #1066559

Đã trao cho:

it2051229

Hi, kindly check your inbox for my inquiries.

$50 USD trong 3 ngày
(203 Đánh Giá)
6.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $58 cho công việc này

mmooon

as mentioned PS: need further details

$50 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
congdanh142

I can do it

$75 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0