Đã Trao

typical binary mlm tree

i want to make a mlm binary tree which have left and right if any member come in direct referral than he gets a referral amount and daily 1=1 matching he can get also a [url removed, login to view] maximam pairs 5=5 matching .it should made with [url removed, login to view] day pair should be that like 1=1 ,3=3, ,5=5,.if any one one make 2=2 one day than he gets 1=1 matching amount and one will be flash or if any one make 2=1 than he got 1 matching referral amount a and one sides of his 1 member referral amount will be carry for next day.

Kĩ năng: Lập trình C, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: mlm binary tree, mlm tree, binary mlm tree, typical binary tree, binary tree mysql mlm, mlm binary tree mysql, tree programming, programming tree, programming in binary, pair programming, binary programming, mlm tree pair, binary, binary mlm, mysql php binary, mysql binary tree mlm, tree binary mlm php, mysql referral, tree flash, mlm binary tree left right mysql, rifat1, mlm tree php mysql, tree php mysql, direct referral, php mlm binary tree

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) dhaka, Bangladesh

ID dự án: #1559707

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

shiumon111

PLEASE CHECK PMB

$150 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0