Đã Hủy

urgent LI_SP or D_R (s_c-h+e_me) programming task

[url removed, login to view]

I want this task to be done asap.I want fast and accurate work without any plagiarism

please bid for less \pay 40$

Sorry the pay is 30$

Kĩ năng: Lập trình C, Linux, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm

Xem nhiều hơn: http programming, bid programming, Tt, h, ge, c++ programming task, C programming task , bid for programming, task done, programming urgent, task asap, joomla programming task, task bid, task programming, task urgent, shell programming task, post small programming task, pay programming, tutorapex, task pay

Về Bên Thuê:
( 359 nhận xét ) Mutrah, Oman

ID dự án: #1579287

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

vladang

I am ready to start right now.

$30 USD trong 2 ngày
(10 Nhận xét)
3.0
Jayz01

Ready to start with the work.

$40 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0