Đang Thực Hiện

130237 Video to PC software

Video 2 PC program

PLEASE see included zip file for details of this project.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, PHP, Python, Visual Basic

Xem nhiều hơn: video programming, programming software for pc, video software, zip software, programming video, video software project, pc software programming, pc software, video program

Về Bên Thuê:
( 108 nhận xét ) Lineville, United States

ID dự án: #1876405