Đang Thực Hiện

159589 widget My Space

hi we need our widgets be place on My Space, and later Orkut, Friendster, etc

see attachment for very detailed description.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Java, PHP

Xem nhiều hơn: space, my space, space php, need widget, space orkut, friendster orkut, friendster php, space description

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) london, United Kingdom

ID dự án: #1905778