Đã Hủy

PHP Chat Room

I need a simple chatroom for my site blink.com. Thanks, Mark.

Kỹ năng:

Xem thêm: a room, mark, chatroom, chat site, blink, site chat simple, chat room chat, simple chat room php, simple chat room, need php chat, php simple chat room, php chatroom, simple php chat room, room chat, chat com, php simple site, chat room com, simple chat site, simple site chat, chat simple, chat a, php chat simple, chat room php, php chat room, php chat site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Columbus, United States

Mã Dự Án: #701

2 freelancer đang chào giá trung bình $305 cho công việc này

stebar

Hello, I can produce a chat room for you in a easy way. i've done this job before. Send me a PM.

$500 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
grace5

all ready have [url removed, login to view] above price includes hosting it also for the next year.

$109.5 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0