Đã hoàn thành

Text-embed system

I need a technology in which: i give to the software a string of text. The software store the string in a database and makes the string embeddable in any HTML page (throught HTML5 technologies or Flash one's).

I need to make embeddable in any webpage a string of text.

Kỹ năng: Điện toán đám mây, Django, Phần mềm cài sẵn, HTML5, PHP

Xem thêm: text to string, html5 text, cloud technologies, cloud database, html cloud, flash html5 text, html5 technology, html5 embed flash, text cloud, flash cloud, need flash html5, embed html5, html5 embed, html embed, html5 system, text software, html page text, html5 database php, html5 store, html5 database, html html5, database html5, 2011 text, page html5, embed flash text

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Cicagna, Italy

Mã Dự Án: #907848

Đã trao cho:

VeBailovity

Hello, I am ready to start working on the project. Please, see your PMB for details.

$250 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
5.9

5 freelancer đang chào giá trung bình $11457 cho công việc này

IndyaInfo

Dear Delfins Please Check Your PMB

$630 USD trong 15 ngày
(14 Đánh Giá)
6.1
budhajeewa

As I've mentioned in the PM.

$250 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Mulukkano

Dear Sir, I can develop this application using Visual C++ 2010 and MySQL. Thank you very much. Best Regards, Sayed Mulkhan F

$600 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
cfk

test test test test

$55555 USD trong 55 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0