Đang Thực Hiện

Moodle: upgrade FN Site Group Module

Hi, I want someone help me to upgrade a module named "FN Site Group" in moodle 1.9 to moodle 2.0.2

info about the module: [url removed, login to view]

If this project is completed satisfiedly, I will establish a long-term relationship with you to give more projects to you in future.

Kỹ năng: CMS, MySQL, PHP

Xem thêm: site group moodle, php moodle, group, want upgrade, project moodle, module help, upgrade moodle, moodle upgrade, data module, group project, php cms module, site long relationship, php upgrade project, data view php, moodle project, moodle cms, show module site, virtualmin module site creator, module cms, show joomla module site, upgrade projects, upgrade site, phpnuke search module site, oscommerce discount group module, upgrade php site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hong Kong, Hong Kong

Mã Dự Án: #1035717

Đã trao cho:

priya3859

Please check my PM.

$240 HKD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $637 cho công việc này

ruimaxwell

Thank you.

$1800 HKD trong 3 ngày
(49 Đánh Giá)
5.6
YashpalSingh123

.net/C# experienced

$258 HKD trong 4 ngày
(9 Đánh Giá)
4.6
powerstar923

I can do it. Please Check PMB.

$250 HKD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0