Đã hoàn thành

Nivo slider in Zikula

I need to get nivo slider (a [url removed, login to view] image slider) working within Zikula (a [url removed, login to view] CMS).

links of static html page working and same code not working within Zikula.

Kĩ năng: CMS, jQuery / Prototype, PHP

Xem nhiều hơn: zikula jquery, slider zikula, cms nivo slider, zikula slider, nivo slider cms, slider, slider image, nivo, jquery slider, jquery slider page, jquery page slider, static html cms, cms static page, html slider jquery, jquery image slider html page, slider static image, image slider html, static slider, nivo zikula, html image slider code, html slider code, image slider jquery, prototype image slider, slider working, php slider html

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Newbury, United States

ID dự án: #1054654

Được trao cho:

YCaD

hi. i can help. please see inbox. thanks

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

keyurrathod

Please check your PM

$40 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0