Đang Thực Hiện

Affiliate customization / corrections

Customization of existing Affiliate platform done in php and integrate two other API's as per specifications / requirements.

Kỹ năng: Codeigniter, PHP, Yii

Xem thêm: affiliate api, integrate affiliate, php affiliate api, codeigniter customization, api affiliate, api integrate, codeigniter api, api codeigniter, amazon api integrate, dhl api integrate, affiliate requirements, affiliate recruiting job requirements, affiliate platform, soccerway api integrate, php corrections, integrate codeigniter

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Virginia, Denmark

Mã Dự Án: #1655374

Đã trao cho:

programerstreet

Hi, I'm interested in this work. I did many affiliate scripts customizations and fresh development.

$250 USD trong 45 ngày
(36 Đánh Giá)
6.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

itconsultindia

php/mysql/ajax team

$250 USD trong 2 ngày
(8 Đánh Giá)
2.8