Đã hoàn thành

need php/mysql/codeigniter expert

Được trao cho:

websuperlative

CI expert here! Ready to go.

$30 USD trong 0 ngày
(38 Đánh Giá)
5.4

8 freelancer đang chào giá trung bình $216 cho công việc này

rockerstech

Expert Codeigniter !!

$250 USD trong 10 ngày
(78 Nhận xét)
7.6
gopalvora

Hi please check pmb for more detail Thanks

$250 USD trong 15 ngày
(254 Nhận xét)
7.3
sumeshg

PHP/MySQL/Codeigniter Expert, Please check PMB

$200 USD trong 4 ngày
(6 Nhận xét)
5.1
UtsaviDave

Pls Check Your PM Thanks Keerti

$250 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.8
sudirm

Please give us the Full Spec or requirement for this project. Our Couple of projects in Codeigniter:- [login to view URL] [login to view URL]

$250 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
3.1
zerotphcm

ready to work

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dragon85

Dear sir, Please check PM

$140 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
Masterlogix

Hi, your search ends here ...Plz check PMB... Regards

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0