Đang Thực Hiện

126562 Clone blingee (Flash)

Hi,

I am looking for a clone of blingee .com

I would like to know your price and expected develop time.

And what your experience is with Flash

Kĩ năng: .NET, Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Nhiệt hạch lạnh, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: skorpija71, flash php fusion, flash cold fusion, blingee php, blingee flash, flash fusion, blingee, blingee com

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Vleuten, Netherlands

ID dự án: #1872729