Đang Thực Hiện

118498 Integration

I need 4 websites integrated as one site

Kỹ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, Nhiệt hạch lạnh, MySQL, PHP

Xem thêm: websites integration

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1864667

Đã trao cho:

dragontamer257

can complete with specifications listed or better

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0