Đã Hủy

Remove encoding from script

I have an auction script I would like site key, link backs, and all other encoding removed from script so I can use for other sites. Currently the script will only allow me to place on one url. need all encoding removed.

Kĩ năng: Viết quảng cáo, Linux, PHP, An ninh Web

Xem nhiều hơn: remove encoding, script copywriting, remove from, encoding, remove script, php encoding, link remove, copywriting auction, script sites, key auction, php remove url, remove link site, remove link, php auction script, auction key, url link php, script auction script, script auction, remove script site, remove php, removed, php site encoding, php script url, copywriting script, auction site script

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Durham, United States

ID dự án: #43788

4 freelancer đang chào giá trung bình $71 cho công việc này

NickolaS

Hi, I can help you, please, see PM

$75 USD trong 0 ngày
(331 Nhận xét)
7.5
Sphinks

Hi sir! Please let me do it for you! Have a nice day!

$60 USD trong 1 ngày
(88 Nhận xét)
6.6
silentius

I would like to solve this problem for you.

$50 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
2.8
copypastecoder

let us discuss....

$100 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0