Đã hoàn thành

130593 Autumnfud clone

I need a clone of this website:

[url removed, login to view]

After the e-gold payment adds username and e-gold account to bottom spot and rotate the other users.

I need to disable view source to protect the "PAYMENT_URL"

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem thêm: spot gold, gold payment, gold spot, php protect source, username clone, clone website css, css rotate, clone gold, css clone, clone css, gold clone

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1876761

Đã trao cho:

brocosl

Let's start :)

$70 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0